เกี่ยวกับเรา

HYDRO SYSTEM SUPPLY LTD., PART.

ก่อตั้งขึ้นเพี่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
( WASTE ) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ( Process ) นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายตามที่ลูกค้าต้องการ และทางห้างฯ ยังรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ปัจจุบัน ทางห้างได้ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี และทางห้่่างฯยังให้คำปรึกษาเกียวกับอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบ

จัดจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

นำเข้าอุปกรณ์มาตรฐานสากลโลกจากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตามที่ลูกค้าต้องการ